Regeneracja i naprawy Dmuchaw,Rozruszników,Alternatorów - Kraków


Idź do treści

Diody LED

Porady > Porady - elektryka-inne

Różne dodatkowe informacje mogące pomóc w myśleniu ...

Bardzo ubogie i tylko podstawowe informacje o podłączaniu coraz popularniejszych diód LED.

Na wstępie trzeba dodać, iż w dalszym rozważaniu będzie pominięty opór żródła prądu. Przy konstrukcjach o słabym żródle prądowym nie może on być pomijany ale w przypadku akumulatora samochodowego w stosunku do diód led można ów opór pominąć by uprościć obliczenia.

By poprawnie obliczyć rezystory do diód lub stworzyć układ kilku diód szeregowo musi się znać charakterystykę montowanych LED.
Orientacyjnie - prąd diody 20 mA (0.02 A) - napięcie pracy diody: czerwone 1.6 do 2.0 V, pomarańczowe i żółte ok. 2.0 V, zielone 1.9 do 4.0 V, niebieskie i fioletowe 2.5 do 4 V, białe ok 3.3 - 4.0 V. Kupując diody warto zapytać się z jakim napięciem pracują i z jakim prądem.Diody można łączyć:

  • równolegle (każda dioda ma swój opornik) - najbezpieczniejszy dla diód sposób. W przypadku przebicia którejś diody przepaleniu ulegnie rezystor "przynależny" diodzie (lub sama dioda) a cała reszta LED będzie świecic tak jak świeciła. Układ może mieć jeden opór jednak wówczas musi być on większej mocy i może się na nim wydzielać sporo ciepła.
  • szeregowo - czasami można zrezygnować zupełnie z opornika lecz w przypadku przebicia którejś z diód reszta zwykle ulega przepaleniu. Gdy któraś z diód przestaje przewodzić reszta także nie świeci bo układ został przerwany.
  • szeregowo-równolegle. Ten sposób stosuje się w przemyśle najczęściej. Jest to kilka grup LED, które tworzą źródło światła.U
Z - napięcie źródła prądu
U
R - napięcie na oporniku
U
D - napięcie na diodzie
R - opór
I - natężenie prądu w obwodzie
P
R- moc wydzielana na oporze

*napięcie na (mówione popularnie) ... czyli właściwie spadek napięcia na danym elemencie obwodu - miernik wpina się równolegle do elementu mierzonego

Kilka przykładów obliczania - napięcie 12V:
UWAGA - w rzeczywistości napięcie w samochodzie jest nieco wyższe niż 12V. Spowodowane jest to działaniem alternatora. Wynosi ono około 14.5V i takie należy przyjąć do obliczeń w przypadku chęci montażu układu w instalacji samochodowej.


  • Układ szeregowy. Natężenie I w całym obwodzie szeregowym jest stałe - suma napięć na elementach układu szrergowego jest równa napięciu zasilania.

zależność oporu wypadkowego R i składowych

  • Układ równoległy. Suma prądów () w gałęziach równoległych jest równa prądowi całego układu - napięcie jest stałe.

zależność oporu wypadkowego R i składowych

dla dwu oporów
1. Jedna dioda szeregowo i opornik.


np. biała dioda 3.3V/20mA, zasil. 12V -

moc opornika:2. Dwie diody szeregowo i opornik.

np. biała dioda 3.3V/20mA, zasil. 12V -

moc opornika:3. Pięć diód równolegle z jednym opornikiem.

np. biała dioda 3.3V/20mA, zasil. 12V -

moc opornika:
Istnieją diody dużej mocy - np biała dioda o mocy ok. 1W pracuje z prądem ok. 350 mA (0.35A) i napięciu ok. 3.3V. Są jeszcze mocniejsze diody ale wymagają dobrego chłodzenia by nie uległy zniszczeniu.


Resztę można sobie szerzej uzmysłowić łącząc w umyśle to co jest powyżej, szperając w pamięci, książkach czy w Internecie - prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, ...

Przykłady prostych układów łączenia diód LED

Strona główna | Informacje i kontakt | Porady | Strefa linków | Wokół nas ... Przyroda | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego