Przejdź do treści
Porady > Porady - elektryka oraz inne

Różne dodatkowe informacje mogące pomóc w myśleniu ...


Podgrzewanie wody – np. bojlera z sieci lub fotowoltaiką.

Ciepło właściwe
Cw = Q / (m∙∆T )         jednostki [J / (kg ∙K)] = [J/(kg ∙ °C)]

Cw – ciepło właściwe
Q – ciepło pobrane/oddane [J] (Dżul)
m – masa ciała [kg]
ΔT – zmiana temperatury [°K] lub [°C] ( 1 stopień Kelwina lub Celsjusza)
    - gdy mowa o różnicy temperatur nie ma znaczenia czy operujemy stopniami Kelwina czy Celsjusza …

Cw wody w stanie ciekłym = około 4200 J/(kg ∙ ℃)
Cw wody w stanie stałym = około 2100 J/(kg ∙ ℃)

------------------------------------------------

1 J = 1 W ∙s       (1 dżul=1 Wat ∙1 sekunda)

(dżul / kWh)
1 J = 2.778 x 10 -7 kWh
1 kJ = 0.000278 kWh
1 kWh = 3.6 x 10 6 J = 3600 kJ

Tk – temperatura końcowa
Tp – temperatura początkowa
Reszta j/w

Ilość energii potrzebna do ogrzania x litrów wody o daną ilość stopni Celsjusza (Tk – Tp).

Q = Cw ∙m ∙∆T = Cw ∙m ∙(Tk-Tp)        jednostki     J/(kg ∙ ℃ )  ∙kg ∙ ℃ = J = W∙s

Ogrzanie 100 litrów wody o 50 ℃
Potrzeba:
Q = 4 200 ∙100 ∙50 = 21 000 000 J = 2.1 x 10^7  J = 21 MJ = 5.833 kWh

Ogrzanie 100 litrów wody o 70 ℃
Potrzeba:
Q = 4 200 ∙100 ∙70 = 29 400 000 J = 2.94 x 10^7  J = 29.4 MJ = 8.17 kWh

------------------------------------------------

Czas potrzebny do zagrzania x litrów wody daną mocą np. grzałki.

Tg – czas potrzebny do zagrzania [s] (sekunda)
P – moc [W] (Wat)
Reszta j/w

Tg =  (m ∙Cw ∙(Tk-Tp)) / P       jednostki      (kg ∙J / (kg ∙ °C)  ∙(℃-℃)) / W =  
    = (kg ∙(W ∙s) / (kg°C)  ∙(-)) / W = s

Czas potrzebny do ogrzania 100 litrów wody o 50 stopni grzałką 1 500 W.
Tg =  (100 ∙4 200 ∙50) / 1 500 = 21 000 000 / 1 500 = 14 000 s = 233.33 min.⁡ = 3.89 godziny

Czas potrzebny do ogrzania 100 litrów wody o 50 stopni grzałką 2 000 W.
Tg =  (100 ∙4 200 ∙50) / 2 000 = 21 000 000 / 2 000 = 10 500 s = 175 min.⁡ = 2.92 godzinyWróć do spisu treści