Przejdź do treści
Porady

TERMINOLOGIA - motoryzacja


Mini słowniczek  nazw i zwrotów angielsko-polski dotyczący tematów związanych m.in. ze skanerem OBDDiagnostyka / skaner OBD


ACTUATOR - SIŁOWNIK
ACCELERATOR - PEDAŁ PRZYSPIESZENIA (GAZU)
ACCESS - DOSTEP
ADDITIONAL - DODATKOWY
AFTER - PO …
AIRBAG IGNITER - ZAPŁONNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ
AIR CONDITIONING - KLIMATYZACJA
AIR SUSPENSION - ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
ANTI-THEFT SYSTEM - SYSTEM ANTY-KRADZIEŻOWY
AMBIENT - OTOCZENIE
AMBIENT PRESSURE - CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, CIŚNIENIE OTOCZENIA
AMPLIFIER - WZMACNIACZ
AUXILIARY HEATER CONTROL MODULE - MODUŁ DOD. OGRZEWANIA POSTOJOWEGO

BACKWARD - TYŁ
BEFORE - PRZED ...
BLIND SPOT MONITORING (BSM) - SYSTEM MONITOROWANIA BOCZNEGO MARTWEGO POLA (MAZDA) (DZIAŁA OD OK. 32km/h)
BRAKE - HAMULEC
BSI - INTELIGENTNY MODUŁ ZARZĄDZAJACY (SAM. FRANC.)
BODY, BODY CHASSIS, BODY TRUCK - NADWOZIE
BUILT AFTER 2003 - ZBUDOWANY PO 2003

CAMSHAFT SENSOR - CZUJNIK WAŁKA ROZRZĄDU
CAMSHAFT - WAŁEK ROZRZĄDU
CHARGING CIRCUIT - OBWÓD ŁADOWANIA
CHASSIS - PODWOZIE, RAMA
CIRCUIT INTERMITTENT - OBWÓD PRZERWANY
CIRCUIT - OBWÓD
CLOSED LOOP - ZAMKNIĘTA PĘTLA
CLUSTER - GRUPA (CZĘSTO TABLICA WSKANIKÓW)
CLUTCH - SPRZĘGŁO
COMMON -    WSPÓLNY
COIL - CEWKA
COOLANT - CZYNNIK CHŁODZĄCY
COOLING -   CHŁODZENIE
CORRECT - PRAWIDŁOWY
CRANKSHAFT SENSOR - CZUJNIK WAŁU KORBOWEGO
CRANKSHAFT - WAŁ KORBOWY

DASHBOARD - TABLICA WSKANIKÓW
DISCHARGE LAMP - LAMPA WYŁADOWCZA (DOT. XENON)
DPS6 - AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
DRIVETRAIN - UKŁAD NAPĘDOWY
DURATION - CZAS TRWANIA
DURATION OF INJECTION - CZAS TRWANIA WTRYSKU

ENGINE - SILNIK
ENTERTAINMENT MODULE - MODUŁ MULTIMEDIA, ROZRYWKA
EQUIPPED - WYPOSAŻONY, POSIADA
EQUIPMENT - SPRZĘT, WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIE
EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR - CZUJNIK TEMP. GAZÓW WYDECHOWYCH
EXHAUST -  WYDECH, WYCZERPAĆ
EXHAUST MANIFOLD - KOLEKTOR WYLOTOWY
EXTENT - ZASIĘG
EXTERIOR - ZEWNĘTRZNY
EXTERNAL - ZEWNĘTRZNY

FAULT - BŁĄD, USTERKA, WADA
FAN - WENTYLATOR
FIELD - POLE
FIELD MAGNETIC - POLE MAGNETYCZNE
FORWARD - PRZÓD
FROM 2005 - OD 2005
FRONT - PRZÓD
FUEL PUMP - POMPA PALIWA
FUEL - PALIWO
FUSE - BEZPIECZNIK

GEARBOX - SKRZYNIA BIEGÓW, PRZEKŁADNIA
GENERIC - RODZAJOWY, OGÓLNY
GIRTH - OBWÓD

HEADLAMP CONTROL MODULE - MODUŁ REFLEKTORÓW
HEATING - OGRZEWANIE

IGNITION - ZAPŁON
IGNITION TIMING - KĄT WYPRZEDZENIA ZAPŁONU
INDICATOR - WSKANIK, KONTROLKA
INJECTOR - WTRYSKIWACZ
INLET - WLOT, WNĘTRZE
INNER - WEWNĘTRZNY
INSUFFICIENT - NIEDOSTATECZNY
INSTRUMENT CLUSTER - ZESTAW WSKANIKÓW
INTAKE - DOLOT
INTAKE MANIFOLD - KOLEKTOR DOLOTOWY
INTERNAL - WEWNĘTRZNY

KEYLESS - CENTRALNY ZAMEK Z PILOTEM
KEYLESS ENTRY CONTROL MODULE - MODUŁ CENTRALNEGO ZAMKA
KNOCK SENSOR - CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO

LACK OF ACCESS - BRAK DOSTĘPU
LANE CHANGE ASSISTANT - ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
LOOP - PĘTLA
LOW SIGNAL - SŁABY SYGNAŁ
LEVELING HEADLIGHTS - POZIOMOWANIE ŚWIATEŁ

MAP SENSOR (MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR) - CZUJNIK CIŚNIENIA BEZWZBLĘDNEGO
MISSTATEMENT - NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
MISFIRE - NIEWYPAŁ, BRAK ZAPŁONU
NORMAL - PRAWIDŁOWY
ODOMETER - LICZNIK KILOMETRÓW, DROGOMIERZ
OIL PRESSURE SENSOR - CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU
OIL PRESSURE SWITCH - CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU
OPEN CIRCUIT - OBWÓD PRZERWANY
OPEN LOOP - OTWARTA PĘTLA
OUTLET - WYLOT
OUTLET MANIFOLD - KOLEKTOR WYLOTOWY
OVERHEATED – PRZEGRZANY

PARK BRAKE MODULE - MODUŁ HAMULCA POSTOJOWEGO
PARKING AID MODULE - MODUŁ POMOCNIKA PARKOWANIA
PARKING BRAKE - HAMULEC POSTOJOWY
PERMANENT - TRWAŁY, CIĄGŁY
POOR SIGNAL - SŁABY SYGNAŁ
POWER STEERING - WSPOMAGANIE KIEROWNICY
POWERSHIFT - AUTOMATYCZNA DWUSPRZĘGŁOWA SKRZYNIA BIEGÓW
POWERTRAIN MODULE - MODUŁ NAPĘDOWY (SILNIKA) – WTRYSK, EGR, …
PREHEATER - PODGRZEWACZ
PROPERLY - PRAWIDŁOWY

RANGE -  ZASIĘG
READINESS - GOTOWOŚĆ
REAR - TYŁ
RECTIFIER - PROSTOWNIK
RELAY - PRZEKANIK
REMOTE FUNCTION ACTUATOR - MODUŁ CENTRALNEGO ZAMKA
REMOTE - ZDALNE STEROWANIE
RESTRAINT MODULE - MODUŁ AKTYWUJĄCY PODUSZKI POW., PASY BEZP., …
RIGHT HAND DRIVE - RUCH PRAWOSTRONNY

SEATBELT - PAS BEZPIECZEŃSTWA
SCOPE - ZAKRES
SEAT - SIEDZENIE
SEAT MEMORY - PAMIĘĆ USTAWIENIA FOTELA
SECURITY MODULE - MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA
SENSING AND DIAGNOSTIC MODULE - MODUŁ DIAGNOSTYCZNO-CZUJNIKOWY
SENSOR - CZUJNIK
SHORT CIRCUIT - ZWARCIE
SHORTED TO GROUND - ZWARTE DO MASY
SIDE - BOCZNY, Z BOKU
SIDE OBSTACLE DETECTION CONTROL MODULE - MODUŁ WYKRYWANIA BOCZNYCH PRZESZKÓD
SIGNAL TOO LOW - ZBYT SŁABY SYGNAŁ
SLIDING - PRZESUWNY
SMART ENTRANCE - MODUŁ KOMFORTU (NISSAN)
SOLENOID - CEWKA, ELEKTROZAWÓR
SOLENOID VALVE - ELEKTROZAWÓR
SOUND EQUIPMENT - NAGŁOŚNIENIE
SPEECH RECOGNITION MODULE - MODUŁ ROZPOZNAWANIA MOWY
STEPPER MOTOR - SILNIK KROKOWY
STEERING ASSIST - WSPOMAGANIE KIEROWNICY
STEERING COLUMN LOCK MODULE - MODUŁ BLOKADY KIEROWNICY
STEERING WHEEL - KIEROWNICA
STERING ANGLE SENSOR - CZUJNIK KĄTA SKRĘTU
STRONG SIGNAL - MOCNY SYGNAŁ
SUNROOF - SZYBEDACH
SUPPLEMENTAL RESISTANT SYSTEM MODULE (SRS) - MODUŁ PODUSZEK POWIETRZNYCH AIRBAG
SUSPENSION - ZAWIESZENIE
SWITCH OFF THE ENGINE -  ZGASIĆ SILNIK
SWITCH ON THE IGNITION - WŁACZYĆ ZAPŁON

THEFT - KRADZIEŻ
THROTTLE - PRZEPUSTNICA
TILT - NACHYLENIE
TIRE PRESSURE - CIŚNIENIE W OPONACH
TOO HIGH - ZBYT DUŻY
TOO LOW - ZA MAŁY
TOO STRONG SIGNAL - ZBYT MOCNY SYGNAŁ
TRAILER MODULE - MODUŁ PRZYCZEPY
TRAILER - PRZYCZEPA, NACZEPA
TRANSMISSION - PRZEKŁADNIA
TRIGGER - WYZWALAĆ, WYZWOLIĆ
TRIONIC - SYSTEM ZARZĄDZANIA SILNIKIEM (SAAB)
TROUBLE CODE - KOD BŁĘDU
TROUBLE - KŁOPOT, PROBLEM, DOLEGLIWOŚĆ
TURN OFF THE IGNITION - WYŁACZYĆ ZAPŁON
TURN THE IGNITION - WŁACZYĆ ZAPŁON

UP TO 2005 - AŻ DO 2005

VALVE - ZAWÓR

WEAK SIGNAL - SŁABY SYGNAŁ
WHEEL SPEED SENSOR - CZUJNIK OBROTÓW KOŁA
WHEEL - KOŁO


Wróć do spisu treści